Categories
บ้านและสวน เบ็ดเตล็ด

เบาะรองนั่ง เบาะดอกไม้ 35cm เบาะนั่ง เบาะรองหลัง หมอนตุ๊กตา หมอนข้าง หมอนกอด ตุ๊กตา หมอนโซฟา

รายละเอียดสินค้า เบาะรองนั่ง เบาะดอกไม้ 35cm เบาะนั่ง เบาะรองหลัง หมอนตุ๊กตา หมอนข้าง หมอนกอด ตุ๊กตา หมอนโซฟา

  • รูปร่าง: ประเภทดอกไม้
  • หมวดหมู่:หมอนตุ๊กตา
  • วัสดุไส้: เส้นใยฝ้าย
  • ขนาด: 35cm
  • สถานที่ที่สามารถใช้งานได้: ห้องนั่งเล่น, ห้องนอน, ห้องอ่านหนังสือ, กลางแจ้ง
  • แพ็คเกจประกอบด้วย:
  • 1*หมอนอิงรูปดอกไม้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *