Categories
เบ็ดเตล็ด

หม้อ เทฟล่อน 16 ซม หินอ่อน

หม้อ เทฟล่อน 16 ซม หินอ่อน หม้อต้ม หม้อหินอ่อนเหมาะกับเตาแก๊สเตาถ่าน

รายละเอียดสินค้า หม้อ เทฟล่อน 16 ซม หินอ่อน หม้อต้ม หม้อหินอ่อนเหมาะกับเตาแก๊สเตาถ่าน

หม้อ กะทะ กระทะไข่ กระทะเทฟล่อน 16 ซม กระทะหินอ่อน หม้อต้ม หม้อหินอ่อน ตัวเลือก 1. กระทะ ขนาด 16 ซม ด้ามไม้ สามารถใช้กับเตาแก๊สเตาถ่าน ขนาดเส้นผ่านศุนย์กลางกว้าง 16 ซม ลึก 3.5 ยาว 28.5 ซม 2. หม้อด้าม ขนาด 16 ซม ด้ามไม้ สามารถใช้กับเตาแก๊สเตาถ่าน ขนาดเส้นผ่านศุนย์กลางกว้าง 16 ซม ลึก 7ยาว 28.5 ซม – ผลิตจากอลูมิเนียม เคลือบ nontick ช่วยให้ผิวลื่น ทำอาหารสะดวกขึ้น – ด้านจับแข็งแรง ถนัดมือ – ควรใส่น้ำมันเล็กน้อย เวลาใช้งานเพื่อรักษาผิวกระทะ – ไม่ควรใช้ไฟแรง เพื่อป้องการผิวกระทะลอก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *