Categories
บ้านและสวน เบ็ดเตล็ด

ม่านประตูมีพู่รูปดอกกุหลาบ

ม่านประตูมีพู่รูปดอกกุหลาบเพิ่มความหนาเพิ่มความหนาม่านกั้นสายม่านตกแต่งแบบแขวนสำหรับร้านขายเครื่องประดับทานาบาตะห้องรับแขกห้องนอน

ม่านด้ายสีเงินที่คุณชอบใส่ดอกไม้ดอกไม้ทำด้วยมือทีละดอกไม่ต้องกังวลว่าจะไม่หลุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *