Categories
เบ็ดเตล็ด

ที่วางเขียงวางฝาหม้อ

KOALA_3 ที่วางเขียงวางฝาหม้อ จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องครัว

รายละเอียดสินค้า KOALA_3 ที่วางเขียงวางฝาหม้อ จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องครัว

ที่แขวนฝาหม้อ

5 ชั้น ที่วางเขียงอุปกรณ์เก็บของใช้ในครัวเรือน

-ช่วยให้ห้องครัวของคุณเป็นระเบียบขึ้น

-ประหยัดพื้นที่ในการทำอาหาร

-มีขารองกันรอยอย่างดี

-แข็งแรง ทนทาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *