Categories
เบ็ดเตล็ด

ตู้นิรภัย ตู้เซฟขนาดพกพา

(สินค้าขายดี) ตู้นิรภัย ตู้เซฟขนาดพกพา กล่องใส่เงินซ่อนเงินในรูปแบบหนังสือ ช่วยพรางตาจากโจร

รายละเอียดสินค้า (สินค้าขายดี) ตู้นิรภัย ตู้เซฟขนาดพกพา กล่องใส่เงินซ่อนเงินในรูปแบบหนังสือ ช่วยพรางตาจากโจร
  • ตู้นิรภัยรูปหนังสือ ดีไซน์สวยงาม
  • ขนาด กว้าง 12 cm./สูง 18 cm./ความลึก 6 cm.
  • เหมาะสำหรับเก็บเงินสด เครื่องประดับ หรือของมีค่าต่างๆได้ตามต้องการ
  • สามารถใช้งานในบ้าน อาคารสำนักงาน ไปจนถึงบริษัทห้างร้านต่างๆได้
  • ตู้นิรภัยขนาดกะทัดรัด ดีไซน์เป็นรูปหนังสือพจนานุกรม สามารถวางรวมในชั้นหนังสือได้อย่างกลมกลืน ไม่สะดุดตาโจรผู้ร้าย
  • Safe Box Book
  • Size 12*18*6 CM.
  • Great for storing cash, jewelry. Hide away your precious things from friends or your wife.
  • Hidden-security box, disguise in ordinary book in simplistic style.
  • Store away on bookshelf, desk, or table.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *