Categories
เบ็ดเตล็ด

ชุด3ชิ้นช้อนส้อมตะเกียบ ช้อนส้อมคิดตี้ ชุดช้อนส้อม ช้อนส้อมพกพา ช้อนส้อมเด็กโต ช้อนกินข้าว ช้อนเกาหลี Cutlery Set ช้อน

รายละเอียดสินค้า ชุด3ชิ้นช้อนส้อมตะเกียบ ช้อนส้อมคิดตี้ ชุดช้อนส้อม ช้อนส้อมพกพา ช้อนส้อมเด็กโต ช้อนกินข้าว ช้อนเกาหลี Cutlery Set ช้อนเด

ชุดช้อนส้อมพร้อมตะเกียบ

– สินค้าสำหรับเด็กโต และผู้ใหญ่

– กล่องพกพา เหมาะสำหรับยุค NEW NORMAL พกพาสะดวก สำหรับเด็กเรียน หรือคนทำงานออฟฟิต

– ตัวช้อแสนตนเลส ด้ามเซรามิคทั้ง ช้อนและตะเกียบ

ข้อห้าม

ห้ามนำใช้กับความร้อน เช่น ไมโครเวฟ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *