Categories
เบ็ดเตล็ด

ชั้นวางของ

*โค้ดส่งฟรี* ชั้นวาง ชั้นวางของ L (2/3/4ชั้น) ชั้นวางของพลาสติก ชั้ันวางอเนกประสงค์ ชั้นวางของในครัว เก็บของ จัดระเบียบ ถูกที่สุด

รายละเอียดสินค้า *โค้ดส่งฟรี* ชั้นวาง ชั้นวางของ L (2/3/4ชั้น) ชั้นวางของพลาสติก ชั้ันวางอเนกประสงค์ ชั้นวางของในครัว เก็บของ จัดระเบียบ ถูกที่สุด

*ส่งไว* ชั้นวาง ชั้นวางของ L ชั้นวางของพลาสติก ชั้ันวางอเนกประสงค์ ชั้นวางของในครัว เก็บของ จัดระเบียบ

  • 2 ชั้น ขนาดกว้าง 40 ซม. x ลึก 30 ซม. x สูง 30 ซม.
  • 3 ชั้น ขนาดกว้าง 40 ซม. x ลึก 30 ซม. x สูง 53 ซม.
  • 4 ชั้น ขนาดกว้าง 40 ซม. x ลึก 30 ซม. x สูง 76 ซม.

ถูกที่สุด แข็งแรง ทนทาน ประกอบง่าย ส่งไวทันใจสุดๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *