Categories
เบ็ดเตล็ด

ขาตั้งกีตาร์ 

Gibson® Handcrafted Wooden Guitar Stand ขาตั้งกีตาร์ ตั้งได้ทั้งโปร่ง/ไฟฟ้า ทำจากไม้ล้วน 100% ของแท้ ** Handcrafted in the USA **

รายละเอียดสินค้า Gibson® Handcrafted Wooden Guitar Stand ขาตั้งกีตาร์ ตั้งได้ทั้งโปร่ง/ไฟฟ้า ทำจากไม้ล้วน 100% ของแท้ ** Handcrafted in the USA **

  • Gibson Handcrafted Wooden Guitar Stand ขาตั้งกีตาร์ ใช้ตั้งได้ทั้งกีตาร์โปร่ง กีตาร์ไฟฟ้า
  • ทำจากไม้ล้วน 100%
  • มีให้เลือก 2 เนื้อไม้ : ไม้มะฮอกกานี / ไม้วอลนัท
  • Made in USA

Gibson® Handcrafted Wooden Guitar Stand ขาตั้งกีตาร์ ตั้งได้ทั้งโปร่ง/ไฟฟ้า ทำจากไม้ล้วน 100% ของแท้ ** Handcrafted in the USA **

  • Gibson Handcrafted Wooden Guitar Stand ขาตั้งกีตาร์ ใช้ตั้งได้ทั้งกีตาร์โปร่ง กีตาร์ไฟฟ้า
  • ทำจากไม้ล้วน 100%
  • มีให้เลือก 2 เนื้อไม้ : ไม้มะฮอกกานี / ไม้วอลนัท
  • Made in USA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *