Categories
เบ็ดเตล็ด

กระทะเคลือบหินอ่อน

KS กระทะเคลือบหินอ่อน ก้นลึก ก้นแบน ขนาด เกรดพรีเมี่ยม ไม่ติดกระทะ ทำความสะอาดง่าย สำหรับเตาทุกประเภท NON STICK

รายละเอียดสินค้า KS กระทะเคลือบหินอ่อน ก้นลึก ก้นแบน ขนาด เกรดพรีเมี่ยม ไม่ติดกระทะ ทำความสะอาดง่าย สำหรับเตาทุกประเภท NON STICK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *