Categories
ของเล่น งาน DIY

Zeta Gundam

HGUC 1/144 : Zeta Gundam [Gunpla Evolution Project Ver.]

รายละเอียดสินค้า HGUC 1/144 : Zeta Gundam [Gunpla Evolution Project Ver.]

รายละเอียดสินค้าของทางร้าน

1. ทางร้านจัดจำหน่ายสินค้า Gunpal / Tamiya / ฟิกเกอร์ / โมเดล / Etc.

2. ทางร้านจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทำโมเดล สี / อุปกรณ์ ทำโมเดล

3. สินค้าในร้านเป็นงานลิขสิทธิ์แท้จากบริษัทผู้ผลิต (ขายของแท้)

การจัดส่งสินค้า

1. ทางร้านตัดรอบ ทุก ๆ 6 โมงเย็น ของทุกวัน สินค้าจะมีรถเข้ามารับ 1-2 วันทำการ

2. การจัดส่งทางร้านจะใช้บริษัท Flash Express

3. สามารถชำระปลายทางได้ สั่งแล้วกรุณามีความรับผิดชอบในการสั่ง (ไม่รับสินค้าผิดกฏหมายทางร้านสามารถฟ้องร้องได้)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *