Categories
เครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า

ตู้พ่นทราย ตู้ยิงทราย

ตู้พ่นทราย ตู้ยิงทราย 90L ขนาดตู้ 58.5×49×49 มิลลิเมตร

รายละเอียดสินค้า ตู้พ่นทราย ตู้ยิงทราย 90L ขนาดตู้ 58.5×49×49 มิลลิเมตร
ตู้พ่นทราย ตู้ยิงทราย 90L ขนาดตู้ 58.5×49×49 มิลลิเมตร
เหมาะกับการพ่นทรายทั่วไป ใช้งานง่ายและมีขนาดพอดี
**อุปกรณ์ที่ต้องมี ทรายในการพ่น / ปั๊มลม(100psi) / ช่องเสียบไฟบ้าน**
ขนาดตู้ ก×ย×ส= 58.5×49×49 มิลลิเมตร
ขนาดหัวพ่นทราย 4, 5, 6, 7 มิลลิเมตร
แรงดันลมที่ทนได้ 100 Psi/5CFM
พื้นที่ใช้งาน 22″×18″×12″
สายลม 6×710 มิลลิเมตร
สายพ่นทราย 13×680 มิลลิเมตร
เหมาะกับงาน ขัดผิวโลหะ ทำลวดลายชิ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *