Categories
เครื่องมือ เบ็ดเตล็ด

ชุดลูกบล็อก

ALFA-X ชุดลูกบล็อก 3/8″ 34 ชิ้น ลูกบล็อกเดือยโผล่ E&T 3 หุน ลูกบล็อกดาว ชุดเครื่องมือช่าง บล็อกชุด ชุดบล็อก ชุดบล็อค

รายละเอียดสินค้า ALFA-X ชุดลูกบล็อก 3/8″ 34 ชิ้น ลูกบล็อกเดือยโผล่ E&T 3 หุน ลูกบล็อกดาว ชุดเครื่องมือช่าง บล็อกชุด ชุดบล็อก ชุดบล็อค

ชุดลูกบล็อก 3/8″ 34 ชิ้น

ลูกบล็อกท็อค TORX + ลูกบล็อกเดือยโผล่ E

  • ผลิตจากวัสดุ คุณภาพดี ทนทาน
  • ใช้งานง่าย พกพาสะดวก
  • มาตรฐานอุตสาหกรรม
  • บล็อก E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20
  • บล็อกเดื่อยโผล่ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
  • ดอกจีบแบบมีรูกลาง T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
  • ทั้งชุดใช้ด้ามขัน 3/8 หรือ 3 หุน มาพร้อมกล่องพลาสติกสีน้ำเงิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *