Categories
มือถือ-คอมฯ

Oppo reno 8T

Oppo reno 8T 8/ 128 และ256 ประกันศูนย์ไทย(ประกันเดินแล้ว)

รายละเอียดสินค้า Oppo reno 8T 8/ 128 และ256 ประกันศูนย์ไทย(ประกันเดินแล้ว)

สินค้ามีการแอกติเวท ประกันเดินแล้วสามารถสอบถามระยะเวลาประกันกับทางร้านเพิ่มเติมได้ค่ะ