Categories
สัตว์เลี้ยง

แปรงอาบน้ำสัตว์เลี้ยง 

แปรงอาบน้ำสัตว์เลี้ยง แปรงนวด สิ่งประดิษฐ์อาบน้ำ แปรงขัดสัตว์เลี้ยง แปรงทำความสะอาดแมว

รายละเอียดสินค้า แปรงอาบน้ำสัตว์เลี้ยง แปรงนวด สิ่งประดิษฐ์อาบน้ำ แปรงขัดสัตว์เลี้ยง แปรงทำความสะอาดแมว

  • ชื่อสินค้า: แปรงอาบน้ำซิลิโคนสำหรับสัตว์เลี้ยง
  • รูปร่างผลิตภัณฑ์: สแควร์, หัวใจ
  • สีผลิตภัณฑ์: สีเหลือง, สีชมพู, สีฟ้า
  • ขนาดผลิตภัณฑ์: 8 * 8 * 5.3 ซม
  • แปรงอาบน้ำสัตว์เลี้ยง แปรงนวด สิ่งประดิษฐ์อาบน้ำ แปรงขัดสัตว์เลี้ยง แปรงทำความสะอาดแมว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *