Categories
สัตว์เลี้ยง

ที่ครอบปากสุนัข

ที่ครอบปากสุนัข [ซิลิโคนนิ่ม] ครอบปากสุนัข ครอบปากหมา ตระกร้อครอบปากสุนัข ป้องกันการกัด กันเลีย

รายละเอียดสินค้า ที่ครอบปากสุนัข [ซิลิโคนนิ่ม] ครอบปากสุนัข ครอบปากหมา ตระกร้อครอบปากสุนัข ป้องกันการกัด กันเลีย

  • 🐶🐱 สัตว์เอ๋ย! อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง ของใช้สัตว์เลี้ยง
  • 🚛 สินค้าทุกชิ้นพร้อมส่งจากไทย!! 🚛
  • หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า หรือการใช้งาน กรุณาทักแชท

สัตว์เอ๋ย ที่ครอบปากสุนัข

  • สามารถช่วยป้องกันการเห่ารบกวน, การกัด, และเลียได้
  • ทรงปากเป็ด โค้งเข้ากับรูปปากน้อง หายใจสะดวก
  • ซิลิโคนนิ่มอย่างดี ปลอดภัย หายห่วง
  • ปรับสายได้ ให้เข้ากับรูปหน้าน้อง

#ที่ครอบปากสุนัข #ที่ครอบปากหมา #ตระกร้อครอบปากสุนัข #ครอบปากหมา #กันเลียหมา #กันหมาเห่า #กันหมากัด #ครอบปากสุนัข #กันเลียสุนัข #ที่กันสุนัขกัด #ที่กันหมาเห่า #ที่กันเลียสุนัข #ของใช้สุนัข

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *