Categories
บ้านและสวน

Orz – รางประตูสไลด์


Orz – รางประตูสไลด์ 1.8 / 1.9 / 2.0 / 3.6 / 3.8 / 4.0 เมตร รางแขวนประตู รางเลื่อนประตู ประตูบานเลื่อน รางประตูเลื่อน ชุดรางเลื่อน Sliding Barn Door 2 4 M

รายละเอียดสินค้า Orz – รางประตูสไลด์ 1.8 / 1.9 / 2.0 / 3.6 / 3.8 / 4.0 เมตร รางแขวนประตู รางเลื่อนประตู ประตูบานเลื่อน รางประตูเลื่อน ชุดรางเลื่อน Sliding Barn Door 2 4 M
  • Fast Shipping: จัดส่งเร็วภายในประเทศ 2-3 วันทำการ
  • High Quality: วัสดุเหล็กคาร์บอนคุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน ปลอดภัย
  • Compatible With: สามารถใช้กับประตูขนาด 90cm.-100cm. // ความหนาของแผงประตู: 35-45 mm. // น้ำหนักประตูไม่เกิน 150Kg.
  • What’s Included: ลูกล้อ 2 ลูก พร้อมชุดราง และ อุปกรณ์ติดตั้ง
  • Easy to Install: สามารถยึดติดตั้งเองได้ มีคู่มืออธิบายวิธีติดตั้ง หรือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *