Categories
งาน DIY บ้านและสวน เครื่องมือ

แม่พิมพ์อิฐบล็อค

แม่พิมพ์อิฐบล็อคหล่อแข็ง HTX แม่พิมพ์อิฐบล็อคประสาน แม่พิมพ์อิฐบล็อค ขนาด 200x200x200มม.(ครึ่งก้อน) มีสินค้าพร้อมส่ง

รายละเอียดสินค้า แม่พิมพ์อิฐบล็อคหล่อแข็ง HTX แม่พิมพ์อิฐบล็อคประสาน แม่พิมพ์อิฐบล็อค ขนาด 200x200x200มม.(ครึ่งก้อน) มีสินค้าพร้อมส่ง
  • #อิฐบล็อคนาโนโมลด์อิฐบล็อค อิฐบล็อคนาโน โมลด์พลาสติก สำหรับหล่อปูน INTERLOCK BLOCKอิฐบล็อค (INTERLOCK Block) นวัตกรรมใหม่ เปลี่ยนแนวคิดการสร้างบ้านเพื่อรับมือน้ำท่วม โทรสอบถามรายละเอียด O864I24877#ขั้นตอนการหล่ออิฐบล็อคนาโน ส่วนผสม (Mix Ratio) • ซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ (Portland Cement)จำนวน 1 ถุง (50 กก.) • หินย่อย ขนาดไม่เกิน 13 มม.จำนวน 2 รถเข็น เต็มกะบะ • ทรายหยาบ จำนวน 3 รถเข็น เต็มกะบะ • เถ้าลอย (Fly ash) จำนวน2.5 กก. หรือไม่เกิน 10 % ของน้ำหนักซิเมนต์ • ผงสีคอนกรีต (Concrete Color Pigment) จำนวน 0.5 กก. เลือกเบอร์สีที่ต้องการ • น้ำเปล่าประมาณ 40 ลิตร (2 ปิ๊บ) อาจเพิ่มหรือลดได้ตามขนาดและความชื้นของทรายและหิน • น้ำยาเร่งคอนกรีตแข็งตัวเร็ว การผสม (Concrete Mix) สามารถผสมได้ 2 วิธี ดังนี้ : 1. ผสมมือ (Hand Mix) โดยการผสมทรายและซีเมนต์เข้าด้วยกันเป็นอย่างดี แล้วค่อยเติมหินย่อยแล้วคลุกเคล้าให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วค่อยๆเติมน้ำเปล่าแล้วผสมให้เข้ากันเป็นอย่างดี 2. ผสมด้วยโม่ผสมปูน (Concrete Mixer) ใส่หินย่อยและน้ำเปล่า ในโม่ผสมปูน แล้วเปิดเครื่องให้ทำงาน แล้วเติมซีเมนต์ลงไป โดยให้วัสดุทั้งหมดผสมเข้ากันดี แล้วค่อยๆเติมทรายหยาบลงไป แล้วค่อยตามด้วยเถ้าลอย (หากต้องการคอนกรีตสี สามารถเติมผงสีได้) โดยหากคอนกรีตมีความข้นมาก สามารถเติมน้ำเปล่าลงไปจนได้ความเหลวที่ต้องการ การผสมคอนกรีตสี จำเป็นจะต้องใส่วัสดุในปริมาณที่แน่นอนทุกครั้งและต้องจดบันทึกปริมาณการวัสดุไว้ทุกครั้ง เพื่อให้คอนกรีตสีเหมือนกันทุกครั้ง
  • โมลด์อิฐบล็อค อิฐบล็อคนาโน โมลด์พลาสติก สำหรับหล่อปูน INTERLOCK BLOCKอิฐบล็อค (INTERLOCK Block) นวัตกรรมใหม่ เปลี่ยนแนวคิดการสร้างบ้านเพื่อรับมือน้ำท่วม #ขั้นตอนการหล่ออิฐบล็อคนาโน ส่วนผสม (Mix Ratio) • ซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ (Portland Cement)จำนวน 1 ถุง (50 กก.) • หินย่อย ขนาดไม่เกิน 13 มม.จำนวน 2 รถเข็น เต็มกะบะ • ทรายหยาบ จำนวน 3 รถเข็น เต็มกะบะ • เถ้าลอย (Fly ash) จำนวน2.5 กก. หรือไม่เกิน 10 % ของน้ำหนักซิเมนต์ • ผงสีคอนกรีต (Concrete Color Pigment) จำนวน 0.5 กก. เลือกเบอร์สีที่ต้องการ • น้ำเปล่าประมาณ 40 ลิตร (2 ปิ๊บ) อาจเพิ่มหรือลดได้ตามขนาดและความชื้นของทรายและหิน • น้ำยาเร่งคอนกรีตแข็งตัวเร็ว การผสม (Concrete Mix) สามารถผสมได้ 2 วิธี ดังนี้ : 1. ผสมมือ (Hand Mix) โดยการผสมทรายและซีเมนต์เข้าด้วยกันเป็นอย่างดี แล้วค่อยเติมหินย่อยแล้วคลุกเคล้าให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วค่อยๆเติมน้ำเปล่าแล้วผสมให้เข้ากันเป็นอย่างดี 2. ผสมด้วยโม่ผสมปูน (Concrete Mixer) ใส่หินย่อยและน้ำเปล่า ในโม่ผสมปูน แล้วเปิดเครื่องให้ทำงาน แล้วเติมซีเมนต์ลงไป โดยให้วัสดุทั้งหมดผสมเข้ากันดี แล้วค่อยๆเติมทรายหยาบลงไป แล้วค่อยตามด้วยเถ้าลอย (หากต้องการคอนกรีตสี สามารถเติมผงสีได้) โดยหากคอนกรีตมีความข้นมาก สามารถเติมน้ำเปล่าลงไปจนได้ความเหลวที่ต้องการ การผสมคอนกรีตสี จำเป็นจะต้องใส่วัสดุในปริมาณที่แน่นอนทุกครั้งและต้องจดบันทึกปริมาณการวัสดุไว้ทุกครั้ง เพื่อให้คอนกรีตสีเหมือนกันทุกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *