Categories
บ้านและสวน

เมล็ดดอกบานชื่น 1000 เมล็ด คละสี เกรดพรีเมี่ยม ปลูกง่าย

รายละเอียดสินค้า เมล็ดดอกบานชื่น 1000 เมล็ด คละสี เกรดพรีเมี่ยม ปลูกง่าย

เมล็ดดอกบานชื่น คัดเกรด ปลูกง่าย

ระยะเวลาออกดอกโดยประมาน 60 วัน

วิธีการเพาะเมล็ดไม้ดอกทั่วไป

เพื่อเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ด โดยทั่วไปแล้วควรแช่เมล็ดในน้ำอุ่นที่ 40-50 ̊C เป็นเวลา 1-2 ช.ม. หลักจาะนั้นเอาเมล็ดขึ้นมาผึ่งลมให้แห้งในที่ร่มอีก1-2ชม. เพื่อทำลายการพักตัวของเมล็ด หลังจากนั้นค่อยทำการเพาะโดยหลงหลุมที่มีความลึก 0.5 ซม. แล้วใช้วัสดุเพาะกลบหน้า ระหว่างรอการงอกของเมล็ดควรรักษาความชื้นของวัสดุเพาะให้มีความชื้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *