Categories
บ้านและสวน

เก้าอี้.ม้านั่ง

เก้าอี้.ม้านั่ง (มีพนักพิง)30ยาว100สูง45/40ซม ราคา 1,590บาทแบบเอนกประสงค์-ไม้พารา ราคา 990บาท 16 มิล (ขนาด35ยาว70สูง45ซม.) ร้านกันสนิมให้เรียบร้อยพร้อมจุกยาง☘️

รายละเอียดสินค้า เก้าอี้.ม้านั่ง (มีพนักพิง)30ยาว100สูง45/40ซม ราคา 1,590บาทแบบเอนกประสงค์-ไม้พารา ราคา 990บาท 16 มิล (ขนาด35ยาว70สูง45ซม.) ร้านกันสนิมให้เรียบร้อยพร้อมจุกยาง☘️

เก้าอี้ม้านั่ง เอนกประสงค์-ไม้พารามีพนักพิง แบบไม่มีพนักพิง 16 มิล (ขนาด35ย70ส45Cm) มี2แบบบร้านกันสนิมให้เรียบร้อย

-แถมจุกยางให้

– รับน้ำหนักได้ 60 กิโลขึ้นไปคะลูกค้า

☘️☘️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *