Categories
บ้านและสวน

เก้าอี้ไม้สัก

เก้าอี้ไม้สัก ไม้สักแก่อย่างดี (ขนาดไม่มาตรฐาน) ขนาด : (กว้างxยาวxสูง) 21x40x30 cm

รายละเอียดสินค้า เก้าอี้ไม้สัก ไม้สักแก่อย่างดี (ขนาดไม่มาตรฐาน) ขนาด : (กว้างxยาวxสูง) 21x40x30 cm

เก้าอี้ไม้สัก ไม้สักแก่อย่างดี (ขนาดไม่มาตรฐาน)

ขนาด : (กว้างxยาวxสูง)

21x40x30 cm

ทำจากไม้สักแท้ ไม้แก่ คุณภาพดี

สีไม้ธรรมชาติ คงไว้ด้วยลวดลาย และลายไม้ สวยงาม

ใช้งานได้คงทน แข็งแรง ไม้แน่นหนามาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *