Categories
บ้านและสวน

เก้าอี้พนักพิง

เก้าอี้สนาม ขาสีขาว เก้าอี้ขาเหล็ก เก้าอี้พนักพิง ขนาด 35x120x45cm

รายละเอียดสินค้า เก้าอี้สนาม ขาสีขาว เก้าอี้ขาเหล็ก เก้าอี้พนักพิง ขนาด 35x120x45cm
  • เก้าอี้สนามขาเหล็ก ขาทำจากเหล็กกล่อง ขนาด 40×120×45 cm เหมาะสำหรับใช้นั่งเล่นที่สนามหญ้า หรือใช้นั่งเล่นภายในบ้าน

เก้าอี้สนามขาเหล็ก ขาทำจากเหล็กกล่อง ขนาด 40×120×45 cm เหมาะสำหรับใช้นั่งเล่นที่สนามหญ้า หรือใช้นั่งเล่นภายในบ้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *