Categories
บ้านและสวน

พุ่มดอกกล้วยไม้ประดิษฐ์

พุ่มดอกกล้วยไม้ประดิษฐ์ พวงดอกกล้วยไม้ประดิษฐ์ พุ่มดอกกล้วยไม้ปลอม ตกแต่งผนัง ตกแต่งกำแพง ตกแต่งสวน

รายละเอียดสินค้า พุ่มดอกกล้วยไม้ประดิษฐ์ พวงดอกกล้วยไม้ประดิษฐ์ พุ่มดอกกล้วยไม้ปลอม ตกแต่งผนัง ตกแต่งกำแพง ตกแต่งสวน
 • พุ่มดอกกล้วยไม้ประดิษฐ์
 • มี 7 สี ให้เลือก
 • ม่วงแดง
 • น้ำเงิน
 • แดง
 • ชมพูอ่อน
 • ขาว
 • ชมพู
 • เหลือง
 • รายละเอียด
 • ขนาด : ยาว 85 cm
 • วัสดุ : ก้านพลาสติกนิ่ม ดอกไม้ผ้า
 • พุ่มในรูปที่ใส่ตะกร้า ใช้ 2 พุ่มนะคะกำลังสวย
 • สินค้าไม่ได้มีตะกร้าใส่นะคะ(product without basket)

พุ่มดอกกล้วยไม้ประดิษฐ์

มี 7 สี ให้เลือก

 • ม่วงแดง
 • น้ำเงิน
 • แดง
 • ชมพูอ่อน
 • ขาว
 • ชมพู
 • เหลือง

รายละเอียด

 • ขนาด : ยาว 85 cm กว้างประมาณ 15 cm 1 พุ่มมี 4 ระย้า
 • วัสดุ :ก้านพลาสติกนิ่ม ดอกไม้ผ้า สามารถซักมือได้
 • พุ่มในรูปที่ใส่ตะกร้า ใช้ 2 พุ่มนะคะ
 • สินค้าไม่ได้มีตะกร้าใส่ให้นะคะ(product without basket)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *