Categories
บ้านและสวน

ผ้าม่าน ม่านกั้นห้อง ผ้าม่านประตู ผ้าม่ามหน้าต่าง

ผ้าม่าน ม่านกั้งนห้อง ผ้าม่านประตู ผ้าม่ามหน้าต่าง ม่านทึบแสง ม่านกันฝุ่น ม่านไม่เจาะรู ม่านขวน ม่านห้องนอนละห้องนั่งเล่น

รายละเอียดสินค้า ผ้าม่าน ม่านกั้งนห้อง ผ้าม่านประตู ผ้าม่ามหน้าต่าง ม่านทึบแสง ม่านกังนฝุ่น ม่านไม่เจาะรู ม่านขวน ม่านห้องนอนละห้องนั่งเล่น

  • รุ่น: Q12 สินค้า : ผ้าม่านแขวน ขนาดผลิตภัณฑ์: 1.0*2.25ม 1.2*2.25ม 1.5*2.25ม 2.0*2.25ม น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 1.0*2.25ม:0.2กก 1.2*2.25ม:0.25กก 1.5*2.25ม:0.3กก 2.0*2.25ม:0.4กก วัสดุผลิตภัณฑ์: โพลีเอสเตอร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *