Categories
บ้านและสวน

ต้นเล็บมือนาง ไม้ยืนต้นทรงพุ่ม

รายละเอียดสินค้า ต้นเล็บมือนาง ไม้ยืนต้นทรงพุ่ม

?ต้นเล็บมือนางไม้ยืนต้น ทรงพุ่ม?

✅พันธุ์นี้เป็นไม้ยืนต้น ไม่ใช่ไม้เลื้อย ทนแดด ปลูกริมรั้ว หรือปลูกลงกระถาง สีสันสดใส ออกดอกตลอดปี

Image
Image
Image
Image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *