Categories
บ้านและสวน

ต้นลิ้นจี่

ต้นลิ้นจี่ กิ่งตอนลิ้นจี่ กิ่งตอน ลิ้นจี่ ลิ้นจี่นครพนม ลิ้นจี่พันธุ์นพ.1 ขนาด 80-100 ซม. ผลไม้

รายละเอียดสินค้า ต้นลิ้นจี่ กิ่งตอนลิ้นจี่ กิ่งตอน ลิ้นจี่ ลิ้นจี่นครพนม ลิ้นจี่พันธุ์นพ.1 ขนาด 80-100 ซม. ผลไม้
  • รสชาติหวานกรอบ น้ำไม่เยิ้ม
  • ลูกใหญ่ 15-20 ลูก/โล
  • ปลูก 1-2 ปี สามารถเก็บผลได้

จำหน่ายกิ่งตอน ติ้นลิ้นจี่ ขนาด 80-100 ซม.

ลิ้นจี่เงินล้าน ปลูก 1 ไร่ กำไร 100,000 บาท/ปี

สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ ปลูกง่าย ดูแลไม่ยาก

  • รสชาติหวานกรอบ น้ำไม่เยิ้ม
  • ลูกใหญ่ 15-20 ลูก/โล
  • ปลูก 1-2 ปี สามารถเก็บผลได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *