Categories
บ้านและสวน

ต้นม่วงมณีรัตน์

ต้นม่วงมณีรัตน์ เป็นเถาไม้เลื้อย ออกดอกตลอดปี สีสวยสดกลิ่นหอมอ่อน ช่อดอกใหญ่เลี้ยงง่าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *