Categories
บ้านและสวน

ต้นมะลุลีหรือมะลิพวง

ต้นมะลุลีหรือมะลิพวง เป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็ง ดอกสีขาวกลิ่นหอมทั้งวันทั้งคืน หอมอ่อนๆ เป็นดอกไม้หายาก ดอกจะเยอะมากดอกออกพร้อมพร้อมกัน

รายละเอียดสินค้า ต้นมะลุลีหรือมะลิพวง เป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็ง ดอกสีขาวกลิ่นหอมทั้งวันทั้งคืน หอมอ่อนๆ เป็นดอกไม้หายาก ดอกจะเยอะมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *