Categories
บ้านและสวน

ต้นมหาเฮง

ต้นมหาเฮง ไม้มงคลลูกสีแดง ปลูกหน้าบ้านเสริมบารมี

รายละเอียดสินค้า ต้นมหาเฮง ไม้มงคลลูกสีแดง ปลูกหน้าบ้านเสริมบารมี

?มหาเฮง

?ขนาด ถุง 4*9 นิ้ว

?ออกดอกลูกสีแดงเต็มต้น

?ออกลูกเยอะ เดือน เมษายน

*หมายเหตุ สั่งต้นไม้รวมกันไม่เกิน 6 ต้น ต่อ1 ออเดอร์ เพื่อป้องกันไม่ให้ต้นไม้เสียหาย ถ้าเกิน 6 ต้นสั่งเพิ่มอีก 1 ออเดอร์นะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *