Categories
บ้านและสวน

ต้นพุดลิลลี่

ต้นพุดลิลลี่?พุดที่มีดอกคล้ายดอกลินลี่ ก้านดอกยาวดอกใหญ่สวยมีกลิ่นหอมอ่อน ดอกจะเป็นสีขาวแกมม่วงเลี้ยงง่ายออกดอกทั้งปีพุ่มสวยดอกสวยเป็นไม้ไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *