Categories
บ้านและสวน

ต้นพุดชมพูหรือต้นเข็มอุณากรรณ#ดอกสวยมาก

รายละเอียดสินค้า ต้นพุดชมพูหรือต้นเข็มอุณากรรณ#ดอกสวยมาก

ต้นพุดชมพูหรือต้นเข็มอุณากรรณ#ดอกสวยมาก

ออกดอกมีกลิ่นหอม

✅ปลูกลงกระถางได้

ชอบแดดรำไร รดน้ำ-เช้าเย็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *