Categories
บ้านและสวน

ต้นผักติ้ว ต้นติ้ว

(1ชุด2ต้น69บาท) ต้นผักติ้ว ต้นติ้ว ใบอ่อนยอดอ่อนทานได้ นิยมนำใบมากินเป็นผักแกล้ม รสชาติเปรี้ยวปนฝาด

รายละเอียดสินค้า (1ชุด2ต้น69บาท) ต้นผักติ้ว ต้นติ้ว ใบอ่อนยอดอ่อนทานได้ นิยมนำใบมากินเป็นผักแกล้ม รสชาติเปรี้ยวปนฝาด

ต้นผักติ้ว ต้นติ้ว ใบอ่อนยอดอ่อนทานได้ นิยมนำใบมากินเป็นผักแกล้ม รสชาติเปรี้ยวปนฝาด ราคา 2 ต้น 69 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *