Categories
บ้านและสวน

ต้นคูณขาว

ต้นคูณขาว ดอกขาวพราวสพรั่งทั้งต้น มีกลิ่นหอม ยิ่งช่วงเช้าและเย็นจะหอมเป็นพิเศษ บานนาน ต้นไม้ชอบแดด ไม่กล้วความร้อน สามารถปลูกบนเขา บนโคกได้ดี ออกดอกตลอดปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *