Categories
บ้านและสวน

ต้นขนุนทองอินโดแคระ

🎊ต้นขนุนทองอินโดแคระหรือขนุนทองพระจันทร์ ต้นทาบสวยๆ

รายละเอียดสินค้า 🎊ต้นขนุนทองอินโดแคระหรือขนุนทองพระจันทร์ ต้นทาบสวยๆจ้า

🎊ต้นขนุนทองอินโดแคระหรือขนุนทองพระจันทร์” ขนุนพันธุ์ที่มีลักษณะพิเศษคือมีผลทรงกลม ต้นเตี้ย

เนื้อมีสีเหลืองส้มทอง เนื้อหนา กรอบ หวานอร่อย

💥💥ต้นทาบกิ่งสูง40-50เซน 💥💥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *