Categories
บ้านและสวน

กิ่งตอนฝรั่งกิมจูเตี้ย

?กิ่งตอนฝรั่งกิมจูเตี้ย? ✅ต้นขนาด 70-80 Cm. รากเดินแล้ว ✅แข็งแรงพร้อมปลูก ✅เปลือกบาง ✅รสชาติ หวาน ✅เนื้อกรอบอร่อยเป็นที่ต้องการสูง

รายละเอียดสินค้า ?กิ่งตอนฝรั่งกิมจูเตี้ย? ✅ต้นขนาด 70-80 Cm. รากเดินแล้ว ✅แข็งแรงพร้อมปลูก ✅เปลือกบาง ✅รสชาติ หวาน ✅เนื้อกรอบอร่อยเป็นที่ต้องการสูง

?กิ่งตอนฝรั่งกิมจู?

-ต้นขนาด 70-80 Cm.

-รากเดินแล้ว แข็งแรงพร้อมปลูก

-เปลือกบาง รสชาติ หวาน

-เนื้อกรอบอร่อยเป็นที่ต้องการของตลาดเเละผู้บริโภค

-ปลูกประมาน 6-8 เดือนเริ่มมีผลค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *