Categories
บ้านและสวน

กระถางต้นไม้สาน

กระถางต้นไม้สาน กระถางกระจูด กระถางสาน กระถางต้นไม้สานสีธรรมชาติ กระถางดอกไม้ กระถางมินิมอล กระเป๋าผ้าทอซีเมนต์ลายดอกไม้,หม้อไม้ไผ่กระถางขนาดเล็กชุดต้นไม้สีเขียวหวาย

รายละเอียดสินค้า กระถางต้นไม้สาน กระถางกระจูด กระถางสาน กระถางต้นไม้สานสีธรรมชาติ กระถางดอกไม้ กระถางมินิมอล กระเป๋าผ้าทอซีเมนต์ลายดอกไม้,หม้อไม้ไผ่กระถางขนาดเล็กชุดต้นไม้สีเขียวหวาย
  • สินค้า: กระถางดอกไม้
  • วัสดุ: ซีเมนต์
  • สี: สีกากี
  • ขนาด: หลายทางเลือก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *