Categories
อาหารและเครื่องดื่ม

มันหวานญี่ปุ่นโอกินาว่า

1kgไซส์เล็ก12-15ลูกต่อ1kgสีส้มโอกินาว่าสดใหม่ส่งตรงจากสวนมันหวานญี่ปุ่นแท้

รายละเอียดสินค้า 1kgไซส์เล็ก12-15ลูกต่อ1kgสีส้มโอกินาว่าสดใหม่ส่งตรงจากสวนมันหวานญีั่ปุ่นแท้

ส้มโอกินาว่า

-ไซส์เล็กอบสุกง่าย

-สดใหม่

-ส่งตรงจากสวน

-ออแกนิก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *