Categories
อาหารและเครื่องดื่ม

น้ำอ้อย น้ำอ้อยกะทิ

น้ำอ้อย น้ำอ้อยกะทิ (ถั่ว+งาดำ) น้ำอ้อยแท้ สุโขทัย ขนาด 500 กรัม / 1,000 กรัม

รายละเอียดสินค้า น้ำอ้อย น้ำอ้อยกะทิ (ถั่ว+งาดำ) น้ำอ้อยแท้ สุโขทัย ขนาด 500 กรัม / 1,000 กรัม

  • ผสมมะพร้าว + ถั่วลิสง + งา
  • น้ำอ้อยจากภูมิปัญญาชาวบ้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *