Categories
อาหารและเครื่องดื่ม

ขนมฝาแดง กระปุกเล็ก ของอร่อย

รายละเอียดสินค้า ขนมฝาแดง กระปุกเล็ก ของอร่อย

ขนมฝาแดง ของฝากแนะนำ ฝากเด็ก ฝากผู้ใหญ่ได้หมดน้าา

ปริมาณ : 300 – 400 g ขึ้นอยู่กะชนิดของขนม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *