Categories
แฟชั่น

เสื้อไหมหม่อนทรงจิตรลดาอัดผ้ากาว

เสื้อไหมหม่อนทรงจิตรลดาอัดผ้ากาวทั้งตัวงานสวยเย็บละเอียดมากค่ะผ้าด้านข้างขยายได้1-2นิ้ว ค่ะตรวจสอบไชร์ก่อนสั่ง

รายละเอียดสินค้า เสื้อไหมหม่อนทรงจิตรลดาอัดผ้ากาวทั้งตัวงานสวยเย็บละเอียดมากค่ะผ้าด้านข้างขยายได้1-2นิ้ว ค่ะตรวจสอบไชร์ก่อนสั่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *