Categories
ระบบไฟ

ไฟโซล่าเซลล์ UFO 100000W

ไฟโซล่าเซลล์ UFO 100000W(รับประกัน 50ปี เปลี่ยนฟรี แถมรีโมท ไม่ต้องเดินสาย/ติดตั้งง่าย)โชล่าเชลล์ ufo โคมไฟถนน ไฟถนนโซล่าเซลล์ ไฟโชล่าเชลล์ โคมไฟโซลาเซลล์ ไฟufoโซล่าเชลล์

รายละเอียดสินค้า ไฟโซล่าเซลล์ UFO 100000W(รับประกัน 50ปี เปลี่ยนฟรี แถมรีโมท ไม่ต้องเดินสาย/ติดตั้งง่าย)โชล่าเชลล์ ufo โคมไฟถนน ไฟถนนโซล่าเซลล์ ไฟโชล่าเชลล์ โคมไฟโซลาเซลล์ ไฟufoโซล่าเชลล์
  • คุณลักษณะ
  • -ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 100%
  • -เหมาะสำหรับ ในสวน,ถนนโรงงาน,ที่จอดรถ ฯลฯ.
  • -ช่วยประหยัดพลังงานด้วยหลอดLED Light
  • -ลดการเดินสายไฟที่เกะกะ
  • -กระจายแสงให้สว่างทั่วถึง
  • -ประสิทธิภาพสูง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *