Categories
ระบบไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า

ปั้มน้ำแบบชาร์จไฟ ไร้สาย 21V

🔋ฟรีแบต2ก้อน🔋ปั้มน้ำแบบชาร์จไฟ ไร้สาย 21V ปั้มน้ำแบตเตอรี่ลิเธียม ปั้มน้ำแกนคู่ รดน้ำผัก รดน้ำดอกไม้ ชลประทานในไร่นา พ่นยา ล้างรถ

รายละเอียดสินค้า 🔋ฟรีแบต2ก้อน🔋ปั้มน้ำแบบชาร์จไฟ ไร้สาย 21V ปั้มน้ำแบตเตอรี่ลิเธียม ปั้มน้ำแกนคู่ รดน้ำผัก รดน้ำดอกไม้ ชลประทานในไร่นา พ่นยา ล้างรถ

ปั๊มน้ำแบบดูอัลคอร์ 21V

ฟรีแบต2ก้อน

ความดัน 0.5MPA

กระแสไฟ 3.5A

ปริมาณน้ำสูงสุด 5.5L

ท่อน้ำเข้า2เมตร

ท่อน้ำออก 5 เมตร

2 ตัวเชื่อมต่อที่รวดเร็ว

อแดปเตอร์1

1 ตัวกรอง

หัวฉีด 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *