Categories
ระบบไฟ

ขั้วต่อสายไฟหุ้มฉนวน

ขั้วต่อสายไฟหุ้มฉนวนคละ 280 ชิ้น Assorted Crimp Spade Terminal Insulated Electrical Wire Cable Connector Kit Set

รายละเอียดสินค้า ขั้วต่อสายไฟหุ้มฉนวนคละ 280 ชิ้น Assorted Crimp Spade Terminal Insulated Electrical Wire Cable Connector Kit Set
  • 1.ง่ายและใช้สะดวกสำหรับลวดเชื่อมต่อการใช้งาน
  • 2.คละตัวหนีบขั้วพร้อมกล่องใสสำหรับเข้าถึงได้ง่าย.
  • 3.ป้องกันการกัดกร่อนสำหรับการใช้งานที่ทนทาน
  • ภายในบรรจุภัณฑ์ประกอบด้วย: 280 x คละตัวหนีบขั้ว; 1 x กล่องเก็บของ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *