Categories
เครื่องใช้ไฟฟ้า

จักรยานไฟฟ้าพับได้

Electric bike 400W จักรยานไฟฟ้าพับได้ ขนาด14นิ้ว แบตลิเที่ยม 48Vขับได้ไกลถึง30-200kmทำความเร็วได้25-40km/hรับน้ำหนัก 250KGกุญแจรีโมทอัจฉริยะพร้อมระบบล็อ

รายละเอียดสินค้า Electric bike 400W จักรยานไฟฟ้าพับได้ ขนาด14นิ้ว แบตลิเที่ยม 48Vขับได้ไกลถึง30-200kmทำความเร็วได้25-40km/hรับน้ำหนัก 250KGกุญแจรีโมทอัจฉริยะพร้อมระบบล็อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *