Categories
งาน DIY เบ็ดเตล็ด

มอเตอร์วงล้อยางนอก

มอเตอร์วงล้อ+ยางนอก,ยางใน ล้อกลาง 350W 48V, ล้อโต 500 W 48V วงล้อมี 4 ขนาด 20 x 1.75, 20 x 4.0 , 24 x 2.10 26 x 2.10 , 26 x4.0

รายละเอียดสินค้า มอเตอร์วงล้อ+ยางนอก,ยางใน ล้อกลาง 350W 48V, ล้อโต 500 W 48V วงล้อมี 4 ขนาด 20 x 1.75, 20 x 4.0 , 24 x 2.10 26 x 2.10 , 26 x4.0

  • มอเตอร์วงล้อ+ยางนอก,ยางใน ล้อกลาง 300W, ล้อโต 500 W วงล้อมี 4 ขนาด 20 x 1.75, 20 x 4.0 , 26 x 2.10 , 26 x4.0 ~ แปลงเป็นจักรยานไฟฟ้าได้~ ใส่ได้รุ่นจักรยาน 20 นิ้ว และ 26 นิ้ว~ สินค้าคุณภาพ ทนต่อการใช้งาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *