Categories
งาน DIY บ้านและสวน

พื้นไม้ลามิเนต หนา 12 มม. ปูได้ 2.72 ตร.ม.

HW【11 แผ่น/กล่อง】พื้นไม้ลามิเนต หนา 12 มม. ปูได้ 2.72 ตร.ม. แบบคลิ๊กล็อค ปาร์เก้ไม้มะค่า 122.5*20.5*1.2cm พื้นไม้

รายละเอียดสินค้า HW【11 แผ่น/กล่อง】พื้นไม้ลามิเนต หนา 12 มม. ปูได้ 2.72 ตร.ม. แบบคลิ๊กล็อค ปาร์เก้ไม้มะค่า 122.5*20.5*1.2cm พื้นไม้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *