Categories
งาน DIY

พลาสติกปูบ่อ PE 150 ไมครอน

พลาสติกปูบ่อ PE 150 ไมครอน ยาว 5 เมตร หน้ากว้าง 3.6-4 เมตร พลาสติกคลุมดิน ผ้าคลุมโรงเรือน PEปูบ่อ คลุมดิน ผ้าปูบ่อ ผ้าคลุมดิน ผ้าPEปูบ่อ

รายละเอียดสินค้า พลาสติกปูบ่อ PE 150 ไมครอน ยาว 5 เมตร หน้ากว้าง 3.6-4 เมตร พลาสติกคลุมดิน ผ้าคลุมโรงเรือน PEปูบ่อ คลุมดิน ผ้าปูบ่อ ผ้าคลุมดิน ผ้าPEปูบ่อ
  • พลาสติกสำหรับปูบ่อ 150 ไมครอน กว้าง 3.6-4 เมตร ยาว 5 เมตรพลาสติกสำหรับใช้ปูพื้นบ่อเก็บน้ำ บ่อเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงกุ้ง ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย มั่นใจได้ถึงคุณภาพ พลาสติกมีความเหนียวและยืดหยุ่นสูง ปูตามรูปแบบโค้งเว้าได้ดี ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ สามารถนำไปประยุกต์ใช้รองพื้นเทปูนในงานก่อสร้างหรือใช้คลุมเครื่องจักรได้พลาสติกสำหรับใช้ในงานเกษตร ปศุสัตว์ เพื่อป้องกันน้ำซึมลงดินผลิตจากพลาสติกคุณภาพ เนื้อพลาสติกมีความเหนียวและยืดหยุ่น ทนทาน ไม่ขาดง่ายทนต่อทุกสภาวะอากาศ มีอายุการใช้งานยาวนานเหมาะกับการใช้งานปูพื้นบ่อเก็บน้ำ บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงกุ้ง หรือทำนาเกลือสามารถประยุกต์ใช้นำไปคลุมเครื่องจักร หรือรองพื้นเทปูนในงานก่อสร้างได้

พลาสติกสำหรับปูบ่อ 150 ไมครอน กว้าง 3.6-4 เมตร ยาว 5 เมตร พลาสติกสำหรับใช้ปูพื้นบ่อเก็บน้ำ บ่อเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงกุ้ง ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย มั่นใจได้ถึงคุณภาพ พลาสติกมีความเหนียวและยืดหยุ่นสูง ปูตามรูปแบบโค้งเว้าได้ดี ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ สามารถนำไปประยุกต์ใช้รองพื้นเทปูนในงานก่อสร้างหรือใช้คลุมเครื่องจักรได้ พลาสติกสำหรับใช้ในงานเกษตร ปศุสัตว์ เพื่อป้องกันน้ำซึมลงดิน ผลิตจากพลาสติกคุณภาพ เนื้อพลาสติกมีความเหนียวและยืดหยุ่น ทนทาน ไม่ขาดง่าย ทนต่อทุกสภาวะอากาศ มีอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะกับการใช้งานปูพื้นบ่อเก็บน้ำ บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงกุ้ง หรือทำนาเกลือ สามารถประยุกต์ใช้นำไปคลุมเครื่องจักร หรือรองพื้นเทปูนในงานก่อสร้างได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *