Categories
งาน DIY เบ็ดเตล็ด

กระจาดไก่ปาปิยองกุ๊กๆ

Woven basket Handmade ตระกระจาดไก่ปาปิยองกุ๊กๆ ที่ระลึกงานเกษียณ ของที่ระลึก ของฝาก กระจาดผักตบชวา ไก่กระจาด ตะกร้าใส่ของ ของฝาก ของขวัญ ของแต่งบ้าน

รายละเอียดสินค้า Woven basket Handmade ตระกระจาดไก่ปาปิยองกุ๊กๆ ที่ระลึกงานเกษียณ ของที่ระลึก ของฝาก กระจาดผักตบชวา ไก่กระจาด ตะกร้าใส่ของ ของฝาก ของขวัญ ของแต่งบ้าน

ตะกร้ารูปแม่ไก่ สานทำจากผักตบชวา

สินค้าแฮนเมดจากชุมชน 100%

ปล. ✨รูปถ่ายจากสินค้าจริง

✨งานแฮนด์เมดสินค้าทำมือทุกชิ้นอาจจะมีรายละเอียดหรือสีบางจุดแตกต่างกันบ้างนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *