Categories
บ้านและสวน

เมล็ดหญ้า หญ้าภูเขา หญ้าแพมพัส

100 เมล็ดหญ้า หญ้าภูเขา หญ้าแพมพัส Pampas grass แปมปัส นำเข้าจาก USA อัตราการงอก 80-85%

รายละเอียดสินค้า 100 เมล็ดหญ้า หญ้าภูเขา หญ้าแพมพัส Pampas grass แปมปัส นำเข้าจาก USA อัตราการงอก 80-85%

#100 เมล็ดหญ้า หญ้าภูเขา หญ้าแพมพัส Pampas grass แปมปัส นำเข้าจาก USA #