Categories
อาหารและเครื่องดื่ม

มินิแครกเกอร์ฝึกเคี้ยว สำหรับเด็ก 6 เดือน 

มินิแครกเกอร์ฝึกเคี้ยว สำหรับเด็ก 6 เดือน เคี้ยวง่าย ละลายในปาก ตราออร์กาเนะ (Organeh)

รายละเอียดสินค้า มินิแครกเกอร์ฝึกเคี้ยว สำหรับเด็ก 6 เดือน เคี้ยวง่าย ละลายในปาก ตราออร์กาเนะ (Organeh)

ออร์กาเนะ มินิแครกเกอร์ ทำจากข้าวสังข์หยดออกานิก มีแคลเซี่ยมสูง

อย.90-2-01655-6-0026

อย.90-2-01759-6-0027

อย.90-2-01759-6-0028

อย.90-2-01759-6-0010

อย.90-2-01759-6-0037

อย.90-2-01759-6-0036

#อาหารเด็ก #ข้าวเด็ก #โจ๊กเด็ก #อาหารเสริมเด็ก #ข้าวกล้องงอก #ข้าวบด #กลูเต็นฟรี #อาหารเด็กพร้อมรับประทาน #ข้าวสังข์หยด #ข้าวกล้องงอกบดหยาบ #ขนมเด็ก